Aanpak Noola

Projectmatig creëren: vanuit passie en energie naar prestatie!

Wij geloven in verandering door verbinden en delen. Daarom start alles met een ontmoeting en een goed gesprek. Is er sprake van een ‘klik’? Ja? Dan volgt er geen standaard product of oplossing, maar maatwerk door samen te creëren met, door en voor de klant. Op basis van projectmatig creëren bundelen wij onze talenten en verbinden deze aan uw vraagstuk, aan uw organisatie.

Bij projectmatig creëren is het uitgangspunt uiteraard integraal werken aan het te creëren resultaat. Daarna is de vraag wie zich tot welk onderdeel van de te nemen stappen aangetrokken voelt, om vervolgens samen te zoeken naar hoe de taken zodanig onderling verdeeld kunnen worden dat iedereen maximaal aan zijn trekken komt. Hierbij staan de talenten en het individuele keuzeproces centraal.
De structuur volgt dus de energie van de deelnemers in plaats van dat de structuur dicteert wie wat moet doen. Het lijkt een klein verschil, maar deze integrale aanpak heeft een grote uitwerking op het al dan niet jezelf committeren aan het eindresultaat.

Kortom, Noola biedt organisaties een complete aanpak en is uw partner in het (door)ontwikkelen van uw organisatie. Hulpmiddelen die we hier o.a. voor inzetten zijn:
Lean Black Belt – Letting value flow
Insights Discovery – inzicht in jezelf en in de ander
Snelheid van vertrouwen – dat wat alles verandert

‘Een organisatie is als gras, je moet het regelmatig onderhouden.’