Wat biedt Noola?

Noola biedt workshops en adviestrajecten op maat voor het verbeteren van klantwaarde en flow bij medewerkers op basis van continue leren en ontwikkelen.

Vitalean

Om als mens en als organisatie het beste uit jezelf te halen is het belangrijk om continue te leren en te verbeteren. Positieve energie is hierbij een cruciale factor. Noola brengt de werelden van Leanmanagement en Vitaliteit samen tot ‘Vitalean’.

Kick-off workshop
Het optimaliseren van een proces via de Lean-methodiek is niet nieuw.  Er zijn verschillende methoden om te leren hoe Leanmanagement succesvol kan zijn en toegepast kan worden in organisaties. Maar los van de methodiek die wordt toegepast, vindt Noola het belangrijk dat de leeromgeving vanaf de ‘kennismaking’ tot en met de ‘implementatie’ bij alle betrokkenen tot de verbeelding spreekt. Op deze wijze wordt het niet alleen een tool, maar biedt het direct inspiratie om in de praktijk toe te passen. Maatwerk is hierbij een belangrijke voorwaarde. Daarom heeft Noola een Kick-off workshop ontwikkeld; Vitalean, wat op maat gemaakt wordt bij het proces wat geoptimaliseerd gaat worden.

Implementatie workshop
Na de Kick-off workshop Vitalean start de fase waarin een groep medewerkers het proces samen gaat optimaliseren. Het resultaat is een slanker en optimaler nieuw en lean proces.
Dit nieuwe proces moet geïmplementeerd worden in de organisatie. Implementatie vraagt om uitvoering van diverse activiteiten die, naast de dagelijkse werkzaamheden, gerealiseerd moeten worden. Noola heeft ervaren dat dit de fase is waarin de voortgang en energie veelal stokt. Om te voorkomen dat het enthousiasme verdwijnt en het nieuwe proces een stille dood sterft, nog voordat het daadwerkelijk is geïmplementeerd, is het belangrijk de energie vast te houden. Noola laat zien dat de talenten en passie van medewerkers in deze fase optimaal kunnen worden ingezet. Hierdoor wordt bouwen aan het nieuwe proces niet alleen een uitdaging van het management, maar levert het energie aan de medewerkers. De door Noola ontwikkelde implementatieworkshop Vitalean is hét startsein voor een GO op dat nieuwe proces. Als je onze Vitalean workshop hebt ervaren, wil je die sprint om te beginnen graag maken!

Arbeidsmarktfitness – I’m in the process of becoming the best version of myself!

Arbeidsmarktfitness voor bedrijven
Een veel gehoorde opmerkingen van directie van bedrijven is dat continue verbeteren als kernwaarde van de organisatie moet gaan functioneren. Dus geen aparte sessies meer om organisatieprocessen te analyseren en te verbeteren, maar standaard alle medewerkers die bij al hun (dagelijkse) werkzaamheden nadenken hoe het beter/ slimmer, efficiënter en klantgerichter kan.

Dit vereist een dagelijkse focus van alle medewerkers op continue verbeteren. Arbeidsmarktfitness kan hierbij ondersteunen. Door middel van maatwerk maakt Noola een speciale arbeidsmarktfitness voor uw organisatie. We nodigen u daarom van harte uit om dit met ons te bespreken.

Proceslandschap in zicht!

De weg naar een excellente onderneming begint met meer inzicht in de bedrijfsprocessen. Hierdoor krijgt u inzicht in de impact van een verstoring op andere processen of applicaties en kan er snel actie worden ondernomen. Daarnaast weet u bij een investeringsvraagstuk welke processen geraakt worden en kunt u een verantwoord besluit nemen.

Door de organisatie te analyseren vanuit een multidimensionale context kunnen resultaten geboekt worden ter optimalisatie van de bedrijfsvoering. Dit resulteert in een hogere efficiency en klanttevredenheid. Noola heeft ruime ervaring met het in kaart brengen van een proceslandschap en het implementeren van processen op elk gewenst niveau en wij nodigen u van harte uit dit onderwerp te bespreken als toepassing op uw organisatie.

Neem vrijblijvend contact met ons op via onze contactpagina!